หลอด t5 led

วิธีการประหยัดพลังงานและค่าไฟด้วยการใช้หลอด t5

การลดการใช้พลังงานในปัจจุบัน นับเป็นเรื่องที่จำป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรช่วยกัน ซึ่งหนึ่งในวิธีการช่วยลดการใช้พลังงานที่สามารถปฎิบัติได้โดยง่ายเลยก็คือ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ ที่สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดนีออน มาเป็นหลอด led t8 และ หลอด t5 เพื่อความประหยัดที่มากกว่า หลอด t5 คืออะไร? หลอด t5 ถือเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกพัฒนาต่อจากหลอด t8 เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่สามารถช่วยให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น ซึ่งหลอด t5 หรือหลอดผอมเบอร์ 5 นั้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5

0 Comments