แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระใกล้กรุงเทพแบบไปเช้าเย็นกลับ

ทริปเที่ยวไหว้พระ
| | 0 Comments

พอถึงช่วงวันพระใหญ่ หรือว่าวันหยุดยาว หลายคนก็อยากที่จะพาครอบครัว หรือว่าคนพิเศษไปเที่ยวไหว้พระทำบุญขอพร ตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อขอพรและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำสำหรับชาวกรุงเทพ ที่อยากจะเที่ยวไหว้พระใกล้กรุงเทพ แบบไปเช้าเย็นกลับได้แบบสบายๆ

โดยเริ่มที่ไหว้พระอยุธยา เพราะอยุธยาเป็นวัดที่ใกล้กรุงเทพมาก สามารถเดินทางไปเที่ยวได้แบบไปเช้าเย็นกลับ นอกจากที่เที่ยวแล้วยังมีอาหารอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และวัดที่น่าไปเที่ยวก็จะมีวัดไชยวัฒนาราม เพื่อสักการะพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นปรางค์ประธานของวัด ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้งสี่มุม พระระเบียง ภายในจะมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย และพระอุโบสถ ภายในมีซากพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างด้วยหินทราย

วัดใหญ่ชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะ ของสมเด็จพระนเรศวรเหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี และวิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐาน

วัดมงคลบพิตร สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และมีความสูง 12.45 เมตร นับว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย

ไหว้พระในจังหวัดอ่างทอง ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสมากมาย โดยเฉพาะวัดต่างๆ อย่างเช่นวัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ สักการะพระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 62 เมตร สูง 93 เมตร และเชื่อกันว่าหากได้สัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ แล้วขอพรเกี่ยวกับอาชีพการงาน ความก้าวหน้าก็จะสมปรารถนา

วัดป่าโมกวรวิหาร ที่ได้รับเลื่องลือว่างดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลายพระบาท 22.58 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่ที่หน้าวัด ชาวบ้านบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ

วัดไชโยวรวิหาร พระมหาพุทธพิมพ์หรือหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 8 วา 7 นิ้ว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง

วัดบ้านพราน อำเภอแสวงหา สักการะหลวงพ่อไกรทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ศาสนวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และด้านจิตใจ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางสมาธิ ที่โดยเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองคุ้มภัยแก่ผู้ที่ไปสักการบูชา

วัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก สักการะหลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปหินทรายปั้นปูนปิดทองทับ มีพุทธลักษณะคล้ายพระกำลังอมยิ้ม เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบ

วัดสังกระต่าย อำเภอเมืองอ่างทอง สักการะหลวงพ่อแก่น หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ภายในโบสถ์เก่าแก่ที่มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์